कृषीउद्योग

ट्रेडमार्क नोंदणी (Trademark Registration) – ऑनलाईन अर्ज, फी, प्रक्रिया

0

ट्रेडमार्क आपली उत्पादने किंवा सेवा आपल्या स्पर्धकांपासून वेगळे करते. ट्रेडमार्क एक चिन्ह, लोगो, नाव, एक अभिव्यक्ति किंवा शब्द असु शकतो, ट्रेडमार्क आपल्या कंपनीची ओळख म्हणून वापरले...

शेळयांचे आजार, लक्षणे व त्यावरील उपाय

0

शेळी पालन करतांना शेळ्यांना होणाऱ्या आजारांबद्दल माहिती असणे फार महत्वाचे असते. विशेषतः आता पावसाळा झाला आहे, पावसाळ्यात शेळ्यांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते तर चला जाणुन...