Pneumonia

शेळयांचे आजार, लक्षणे व त्यावरील उपाय

0

शेळी पालन करतांना शेळ्यांना होणाऱ्या आजारांबद्दल माहिती असणे फार महत्वाचे असते. विशेषतः आता पावसाळा झाला आहे, पावसाळ्यात शेळ्यांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते तर चला जाणुन...